شنبه , ۱۵ بهمن ۱۴۰۱
آخرین وضعیت طلا و ارز

آخرین وضعیت طلا و ارز

دیده‌بان بازار طلا و ارز

در این پست آخرین وضعیت طلا و ارز شامل آخرین نرخ اونس طلا، قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز، قیمت مثقال طلا 18 عیار امروز، قیمت دلار در بازار آزاد امروز، قیمت دلار در بازار متشکل امروز، قیمت یورو در بازار آزاد امروز، آخرین نرخ پوند، آخرین نرخ درهم امارات (حواله)، قیمت لیر ترکیه امروز، آخرین نرخ دلار کانادا، قیمت دلار استرالیا امروز و قیمت انواع سکه ارائه شده است.

دوشنبه ۱۱ مرداد 1400 (وضعیت طلا و ارز)

به گزارش مجله افیکس‌کار قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز با کاهش همراه بود.

قیمت اونس طلا امروز

قیمت طلای جهانی در بازار امروز مسیر کاهش را دنبال کرد  و با افت ۰.۲۹ درصدی  به قیمت ۱,۸۰۸ (یک هزار و هشتصد و هشت )  دلار فروخته شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت ()مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۸۰۸-۵.۴۰-۰.۲۹ 15:00
۱,۸۱۴-۳.۹۰-۰.۲۲۲ روز پیش
۱,۸۱۸-۱۴.۸۰-۰.۸۲۳ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا در بازار داخلی ایران در ساعت 17:42 دقیقه با کاهش همراه بود و با قیمت ۱,۰۸۹,۰۰۰ (یک میلیون و هشتاد و نه هزار) تومان  معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۰۸۹,۰۰۰-۱۲,۵۰۰.۰۰-۱.۱۴ 17:42
۱,۱۰۱,۵۰۰-۹,۹۰۰.۰۰-۰.۹روز قبل
۱,۱۱۱,۴۰۰۱۶,۲۰۰۱.۴۵۲ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

قیمت هر مثقال طلا در بازار امروز نسبت به روز یکشنبه ۵۵۰۰۰ تومان کاهش پیدا کردو با قیمت ۴,۷۱۶,۰۰۰ (چهار میلیون و هفتصد و شانزده هزار) تومان  فروخته شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار آمریکا در بازار امروز تهران با قیمت  ۲۵,۴۸۰ (بیست و پنج هزار و چهارصد و هشتاد ) تومان مبادله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۵,۴۸۰-۱۴۰.۰۰-۰.۵۴ 17:41
۲۵,۶۲۰-۳۶۰.۰۰-۱.۴۱روز قبل
۲۵,۹۸۰۶۹۰۲.۶۵۲ روز پیش

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

قیمت دلار در بازار متشکل ارزی امروز دوشنبه 11 مرداد ماه افزایش را تجربه کرد و  با قیمت ۲۴,۸۸۶ (بیست و چهار هزار و هشتصد و هشتاد و شش ) تومان  معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۴,۸۸۶۶۱۰.۲۴15:10
۲۴,۸۲۵-۴۱۵.۰۰-۱.۶۸روز قبل
۲۵,۲۴۰۷۰۳۲.۷۸۲ روز پیش

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

قیمت یورو در بازار آزاد امروز هم مسیر دلار آمریکا شد و با کاهش ۰.۰۶ درصدی ، قیمت  ۳۰,۴۰۶ (سی هزار و چهارصد و شش )تومان را ثبت کرد.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۰,۴۰۶-۲۰.۰۰-۰.۰۶ 17:20
۳۰,۴۲۶-۹۵.۰۰-۰.۳۲روز قبل
۳۰,۵۲۱۷۳۴۲.۴۲ روز پیش

قیمت پوند امروز

قیمت پوند در بازار امروز مانند روز یکشنبه  کاهش را تجربه کرد وبه قیمت  ۳۵,۵۵۶ (سی و پنج هزار و پانصد و پنجاه و شش ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۵,۵۵۶-۹۹.۰۰-۰.۲۸17:20
۳۵,۶۵۵-۱۱۱.۰۰-۰.۳۲روز قبل
۳۵,۷۶۶۷۶۱۲.۱۲۲ روز پیش

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

قیمت درهم امارات در بازار ارز امروز  نسبت به روز یکشنبه صعود کرد و با قیمت  ۶,۹۷۰ (شش هزار و نهصد و هفتاد ) تومان فروخته شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۹۷۰۱۳۰.۱۸17:42
۶,۹۵۷-۴۱.۰۰-۰.۵۹روز قبل
۶,۹۹۸۳۶۰.۵۱۲ روز پیش

آخرین نرخ لیر ترکیه

قیمت لیر ترکیه در بازار امروز تهران ۳,۰۶۰ (سه هزار و شصت ) تومان بود.

آخرین نرخ دلار کانادا

قیمت دلار کانادا امروز مانند دلار آمریکا افت کرد و با قیمت  ۲۰,۵۰۶ (بیست هزار و پانصد و شش ) تومان مبادله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت هر قطعه سکه امامی در بازار امروز  ارزان شد و قیمت ۱۱,۲۱۰,۰۰۰ (یازده میلیون و دویست و ده هزار) تومان را برای خود ثبت کرد .

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۱,۲۱۰,۰۰۰-۳۰,۰۰۰.۰۰-۰.۲۷17:42
۱۱,۲۴۰,۰۰۰-۲۸۰,۰۰۰.۰۰-۲.۵روز قبل
۱۱,۵۲۰,۰۰۰۳۶۰,۰۰۰۳.۱۲۲ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

قیمت نیم سکه هم در بازار امروز مسیر سکه امامی را دنبال کرد و  نسبت به روز یکشنبه ۵۰,۰۰۰.تومان کاهش یافت.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۵,۸۰۰,۰۰۰-۵۰,۰۰۰.۰۰-۰.۸۶ 17:43
۵,۸۵۰,۰۰۰-۱۳۰,۰۰۰.۰۰-۲.۲۳روز قبل
۵,۹۸۰,۰۰۰۱۱۰,۰۰۰۱.۸۳۲ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

قیمت ربع سکه در بازار امروز مانند قیمت سکه امامی و نیم سکه کاهش را تجربه کرد و با قیمت ، ۳,۷۲۰,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد و بیست هزار) تومان فروخته شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۳۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد هزار) تومان قیمت خورد.همچنین بخوانید 

نزول شاخص بورس پس از 3 روز

به گزارش مجله افیکس‌کار شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز با نزول 2 هزار و 347 واحدی در سطح یک میلیون و 357 هزار واحد قرار گرفت.

شاخص کل هم‌وزن نیز با افت هزار و 159 واحدی به 400 هزار و 887 واحد رسید. شاخص فرابورس نیز  19 هزار و 870 واحد را ثبت کرد.

دوشنبه ۱۴ تیر 1400 (وضعیت طلا و ارز)

به گزارش مجله افیکس‌کار بازار امروز همچنان شاهد افت قیمت طلا، سکه و ارز است.

آخرین نرخ اونس طلا

امروز هر اونس طلا با رشد ۰.۲۱ درصدی به ۱,۷۹۱ (یک هزار و هفتصد و نود و یک ) دلار رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار )مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۷۹۱۳.۹۰۰.۲۱15:00
۱,۷۸۷۵.۰۰۰.۲۷۲ روز پیش
۱,۷۸۲۱۲۰.۶۴۳ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار  با کاهش ۱.۰۹ درصدی به ۱,۰۵۷,۸۰۰ (یک میلیون و پنجاه و هفت هزار و هشتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۰۵۷,۸۰۰-۱۱,۶۰۰.۰۰-۱.۰۹ 17:08
۱,۰۶۹,۴۰۰۲,۶۰۰۰.۲۴روز قبل
۱,۰۶۶,۸۰۰-۱,۲۰۰.۰۰-۰.۱۲۲ روز پیش

قیمت مثقال طلا 18 عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا 18 عیار نسبت به روز قبل ، با ۴۵۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۵۸۷,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و هشتاد و هفت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۹۷۰ (بیست و چهار هزار و نهصد و هفتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۴,۹۷۰-۲۱۰.۰۰-۰.۸۴ 17:07
۲۵,۱۸۰-۱۰.۰۰-۰.۰۴روز قبل
۲۵,۱۹۰۱۰۰.۰۳۲ روز پیش

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل در بازار داخلی هم ۲۴,۴۸۰ (بیست و چهار هزار و چهارصد و هشتاد ) تومان قیمت خورد.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۴,۴۸۰-۱۸۶.۰۰-۰.۷۶15:10
۲۴,۶۶۶-۱۸.۰۰-۰.۰۸روز قبل
۲۴,۶۸۴-۸۳.۰۰-۰.۳۴۲ روز پیش

آخرین نرخ لیر ترکیه

قیمت لیر ترکیه به ۲,۸۸۰ (دو هزار و هشتصد و هشتاد ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار کانادا

در بازار امروز دلار کانادا نسبت به روز قبل ، با ۳۳۳ تومان کاهش، ۲۰,۲۳۸ (بیست هزار و دویست و سی و هشت ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی نسبت به روز قبل ، با ۱۶۵۰۰۰ تومان کاهش، ۱۰,۵۸۰,۰۰۰ (ده میلیون و پانصد و هشتاد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۰,۵۸۰,۰۰۰-۱۶۵۰۰۰ -۱.۵۶17:08
۱۰,۷۴۵,۰۰۰-۵,۰۰۰.۰۰-۰.۰۵روز قبل
۱۰,۷۵۰,۰۰۰-۴۵,۰۰۰.۰۰-۰.۴۲۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه امروز با کاهش ۲.۶۵ درصدی، از ۵,۸۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد هزار) تومان به ۵,۶۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۵,۶۵۰,۰۰۰-۱۵۰,۰۰۰.۰۰-۲.۶۵ 17:09
۵,۸۰۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۰.۸۶روز قبل
۵,۷۵۰,۰۰۰-۱۰,۰۰۰.۰۰-۰.۱۸۲ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه در بازار داخلی هم ۳,۷۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد هزار) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی با کاهش ۲.۲۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲,۲۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

یکشنبه ۱۳ تیر 1400 (وضعیت طلا و ارز)

به گزارش مجله افیکس‌کار در ادامه معاملات امروز بازار  قیمت طلا در حالی صعودی شد که سکه و دلار مسیر نزول را در پیش گرفتند.

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار با رشد ۰.۲۴ درصدی به ۱,۰۶۹,۴۰۰ (یک میلیون و شصت و نه هزار و چهارصد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۰۶۹,۴۰۰۲,۶۰۰۰.۲۴18:00
۱,۰۶۶,۸۰۰-۱,۲۰۰.۰۰-۰.۱۲روز قبل
۱,۰۶۸,۰۰۰-۳,۹۰۰.۰۰-۰.۳۷۳ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۴,۶۳۲,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و سی و دو هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۹ درصدی داشته است.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

دلار در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۰۳ درصدی، از ۲۵,۱۹۰ (بیست و پنج هزار و یکصد و نود ) تومان به ۲۵,۱۸۰ (بیست و پنج هزار و یکصد و هشتاد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۵,۱۸۰-۱۰.۰۰-۰.۰۳ 17:59
۲۵,۱۹۰۱۰۰.۰۳روز قبل
۲۵,۱۸۰-۹۰.۰۰-۰.۳۶۳ روز پیش

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

در بازار امروز دلار در بازار متشکل نسبت به روز قبل ، با ۱۸ تومان کاهش، ۲۴,۶۶۶ (بیست و چهار هزار و ششصد و شصت و شش ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۴,۶۶۶– ۱۸-۰.۰۸15:10
۲۴,۶۸۴-۸۳.۰۰-۰.۳۴روز قبل
۲۴,۷۶۷۶.۰۰۰.۰۲۳ روز پیش

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

امروز یورو در بازار آزاد با رشد ۰.۸۶ درصدی به ۳۰,۰۶۵ (سی هزار و شصت و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۰,۰۶۵۲۶۱۰.۸۶17:20
۲۹,۸۰۴-۳۴.۰۰-۰.۱۲روز قبل
۲۹,۸۳۸۵۷۰.۱۹۳ روز پیش

قیمت پوند امروز

پوند، امروز به ۳۵,۰۲۶ (سی و پنج هزار و بیست و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۵,۰۲۶۳۰۴۰.۸۶17:20
۳۴,۷۲۲۲۲۰.۰۶روز قبل
۳۴,۷۰۰-۶۰.۰۰-۰.۱۸۳ روز پیش

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۳۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۸۸۱ (شش هزار و هشتصد و هشتاد و یک ) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۸۸۱۲۴۰.۳۴18:01
۶,۸۵۷۱۴۰.۲روز قبل
۶,۸۴۳-۷۷.۰۰-۱.۱۳۳ روز پیش

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه امروز به ۲,۹۱۰ (دو هزار و نهصد و ده ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار کانادا

در بازار امروز دلار کانادا نسبت به روز قبل ، با ۱۷۹ تومان افزایش، ۲۰,۵۷۱ (بیست هزار و پانصد و هفتاد و یک ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه امامی

امروز سکه امامی با کاهش ۰.۰۴ درصدی به ۱۰,۷۴۵,۰۰۰ (ده میلیون و هفتصد و چهل و پنج هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۰,۷۴۵,۰۰۰-۵,۰۰۰.۰۰-۰.۰۴ 18:00
۱۰,۷۵۰,۰۰۰-۴۵,۰۰۰.۰۰-۰.۴۲روز قبل
۱۰,۷۹۵,۰۰۰-۳۵,۰۰۰.۰۰-۰.۳۳۳ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

در بازار امروز نیم سکه نسبت به روز قبل ، با ۵۰۰۰۰ تومان افزایش، ۵,۸۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۵,۸۰۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۰.۸۶11:40
۵,۷۵۰,۰۰۰-۱۰,۰۰۰.۰۰-۰.۱۸روز قبل
۵,۷۶۰,۰۰۰-۲۰,۰۰۰.۰۰-۰.۳۵۳ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

امروز ربع سکه  با رشد ۱.۰۶ درصدی به ۳,۷۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی، امروز به ۲,۳۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸۶ درصدی داشته است.

سه‌شنبه ۱ تیر 1400 (وضعیت طلا و ارز)

به گزارش مجله افیکس‌کار قیمت طلا و ارز در ادامه معاملات امروز افزایش را تجربه کردند.

قیمت اونس طلا امروز

امروز هر اونس طلا  به ۱,۷۸۳ (یک هزار و هفتصد و هشتاد و سه ) رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت ()مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۷۸۳۰.۰۰۰15:00
۱,۷۸۳۱۹۱.۰۷روز قبل
۱,۷۶۴-۱۰.۳۰-۰.۵۹۳ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۸۳ درصدی، از ۱,۰۳۲,۷۰۰ (یک میلیون و سی و دو هزار و هفتصد ) تومان به ۱,۰۴۱,۴۰۰ (یک میلیون و چهل و یک هزار و چهارصد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۰۴۱,۴۰۰۸,۷۰۰۰.۸۳17:28
۱,۰۳۲,۷۰۰۱۳,۹۰۰۱.۳۴روز قبل
۱,۰۱۸,۸۰۰-۷۰۰.۰۰-۰.۰۷۲ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۴,۵۱۲,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و دوازده هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۹ درصدی داشته است.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

همچنین دلار در بازار آزاد با افزایش ۱.۱۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۴,۲۱۰ (بیست و چهار هزار و دویست و ده ) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۴,۲۱۰۲۸۰۱.۱۵17:27
۲۳,۹۳۰۱۹۰۰.۷۹روز قبل
۲۳,۷۴۰-۲۶۰.۰۰-۱.۱۲ روز پیش

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۳,۶۲۶ (بیست و سه هزار و ششصد و بیست و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۳,۶۲۶۱۲۷۰.۵۳15:10
۲۳,۴۹۹۲۵۸۱.۰۹روز قبل
۲۳,۲۴۱-۲۱.۰۰-۰.۱۲ روز پیش

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

در بازار امروز یورو در بازار آزاد نسبت به روز قبل ، با ۲۷۴ تومان افزایش، ۲۸,۷۵۷ (بیست و هشت هزار و هفتصد و پنجاه و هفت ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۸,۷۵۷۲۷۴۰.۹۵17:20
۲۸,۴۸۳۵۳۷۱.۸۸روز قبل
۲۷,۹۴۶-۵۳۴.۰۰-۱.۹۲۲ روز پیش

آخرین نرخ پوند

پوند، امروز به ۳۳,۵۶۱ (سی و سه هزار و پانصد و شصت و یک ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۹۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۳,۵۶۱۳۱۳۰.۹۳17:20
۳۳,۲۴۸۷۴۰۲.۲۲روز قبل
۳۲,۵۰۸-۶۲۱.۰۰-۱.۹۲۲ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

درهم امارات (حواله) در بازار داخلی هم ۶,۶۱۰ (شش هزار و ششصد و ده ) تومان قیمت خورد.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۶۱۰۸۸۱.۳۳17:29
۶,۵۲۲-۱۸.۰۰-۰.۲۸روز قبل
۶,۵۴۰-۱۰.۰۰-۰.۱۶۲ روز پیش

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه نسبت به روز قبل ، با ۴۰ تومان افزایش، ۲,۷۹۰ (دو هزار و هفتصد و نود ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

همچنین دلار کانادا با افزایش ۱.۳۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۹,۵۳۵ (نوزده هزار و پانصد و سی و پنج ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

سکه امامی در بازار داخلی هم ۱۰,۴۲۰,۰۰۰ (ده میلیون و چهارصد و بیست هزار) تومان قیمت خورد.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۰,۴۲۰,۰۰۰۹۵,۰۰۰۰.۹۱17:28
۱۰,۳۲۵,۰۰۰۱۱۰,۰۰۰۱.۰۶روز قبل
۱۰,۲۱۵,۰۰۰-۹۵,۰۰۰.۰۰-۰.۹۴۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

در بازار امروز نیم سکه نسبت به روز قبل ، با ۲۰۰۰۰ تومان کاهش، ۵,۶۸۰,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و هشتاد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۵,۶۸۰,۰۰۰-۲۰۰۰۰ -۰.۳۶11:40
۵,۷۰۰,۰۰۰۲۳۰,۰۰۰۴.۰۳روز قبل
۵,۴۷۰,۰۰۰-۳۶۰,۰۰۰.۰۰-۶.۵۹۲ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۴۰۰۰۰ تومان کاهش، ۳,۶۶۰,۰۰۰ (سه میلیون و ششصد و شصت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۳۰۵,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و پنج هزار) تومان قیمت خورد.

صعود چشمگیر بورس / شاخص 18 هزار واحد رشد کرد

به گزارش مجله افیکس‌کار، شاخص کل بورس تهران امروز در پایان معاملات با رشد 18 هزار و 200 واحدی ( معادل 1.5 درصد رشد) در سطح یک میلیون و 186 هزار واحد قرار گرفت.

شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد 3155 واحدی به 373 هزار و 183 واحد رسید. فرابورس نیز به 17 هزار و 428 واحد را ثبت کرد.

چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت 1400 (وضعیت طلا و ارز)

به گزارش مجله افیکس‌کار قیمت طلا، سکه و دلار در آغاز معاملات امروز بازار روند نزولی را تجربه کرد.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۷۲ (یک هزار و هشتصد و هفتاد و دو) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۸۷۲۲۰.۱۱12:00
۱,۸۶۹۱۹۱روز قبل
۱,۸۵۱۷۰.۳۵۲ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۳.۵۶ درصدی، از ۱,۰۳۱,۹۹۹ (یک میلیون و سی و یک هزار و نهصد و نود و نه ) تومان به ۹۹۶,۶۰۰ (نهصد و نود و شش هزار و ششصد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۹۹۶,۶۰۰-۳۵,۳۹۹-۳.۵۶12:01
۱,۰۳۱,۹۹۹۲۳,۵۹۹۲.۲۸روز قبل
۱,۰۰۸,۴۰۰-۱۷,۸۰۰-۱.۷۷۲ روز پیش

قیمت مثقال طلا 18 عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا 18 عیار نسبت به روز قبل ، با ۱۵۹۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۳۱۸,۰۰۰ (چهار میلیون و سیصد و هجده هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۲,۷۴۰ (بیست و دو هزار و هفتصد و چهل ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۷۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۲,۷۴۰-۳۹۰-۱.۷۲11:59
۲۳,۱۳۰۲۸۰۱.۲۱روز قبل
۲۲,۸۵۰-۳۹۰-۱.۷۱۲ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با ۵۴ تومان کاهش، ۶,۲۵۰ (شش هزار و دویست و پنجاه ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۲۵۰-۵۴-۰.۸۷12:00
۶,۳۰۴۶۸۱.۰۷روز قبل
۶,۲۳۶-۱۴۴-۲.۳۱۲ روز پیش

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 10,005,000 (ده میلیون و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۰,۰۰۵,۰۰۰-۳۰۰,۰۰۰12:00
۱۰,۳۰۵,۰۰۰۲۳۰,۰۰۰۲.۲۳روز قبل
۱۰,۰۷۵,۰۰۰-۲۳۰,۰۰۰-۲.۲۹۲ روز پیش

یکشنبه ۲۶ اردیبهشت 1400 (وضعیت طلا و ارز)

به گزارش مجله افیکس‌کار قیمت طلا، سکه و دلار امروز در بازار با رشد همراه شد.

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۲.۵۴ درصدی، از ۱,۰۰۰,۱۰۰ (یک میلیون و یکصد ) تومان به ۱,۰۲۶,۲۰۰ (یک میلیون و بیست و شش هزار و دویست ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۰۲۶,۲۰۰۲۶,۱۰۰۲.۵۴17:49
۱,۰۰۰,۱۰۰۱۶,۱۰۰۱.۶روز قبل
۹۸۴,۰۰۰-۱,۶۰۰-۰.۱۷۴ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا 18 عیار نسبت به روز قبل ، با ۱۱۸۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۴۴۹,۰۰۰ (چهار میلیون و چهارصد و چهل و نه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۳,۲۴۰ (بیست و سه هزار و دویست و چهل ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۶۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۳,۲۴۰۶۲۰۲.۶۶17:45
۲۲,۶۲۰۲۸۰۱.۲۳روز قبل
۲۲,۳۴۰-۱۸۰-۰.۸۱۴ روز پیش

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۱.۵۹ درصدی، از ۲۱,۸۴۰ (بیست و یک هزار و هشتصد و چهل ) تومان به ۲۲,۱۹۴ (بیست و دو هزار و یکصد و نود و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۲,۱۹۴۳۵۴۱.۵۹15:10
۲۱,۸۴۰-۱۷۵-۰.۸۱روز قبل
۲۲,۰۱۵۱۷۹۰.۸۱۴ روز پیش

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۲.۰۷ درصدی، از ۲۷,۴۷۶ (بیست و هفت هزار و چهارصد و هفتاد و شش ) تومان به ۲۸,۰۵۹ (بیست و هشت هزار و پنجاه و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۸,۰۵۹۵۸۳۲.۰۷17:20
۲۷,۴۷۶۳۶۵۱.۳۲روز قبل
۲۷,۱۱۱-۲۵۳-۰.۹۴۴ روز پیش

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۶۷۷ تومان افزایش، ۳۲,۵۹۱ (سی و دو هزار و پانصد و نود و یک ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۲,۵۹۱۶۷۷۲.۰۷17:20
۳۱,۹۱۴۳۱۹۰.۹۹روز قبل
۳۱,۵۹۵-۲۲۱-۰.۷۴ روز پیش

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با ۲۱۲ تومان افزایش، ۶,۳۸۰ (شش هزار و سیصد و هشتاد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۳۸۰۲۱۲۳.۳۲17:49
۶,۱۶۸-۱۲-۰.۲روز قبل
۶,۱۸۰۱۶۷۲.۷۵ روز پیش

همچنین بخوانید :

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا با افزایش ۲.۰۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۹,۰۸۲ (نوزده هزار و هشتاد و دو ) تومان معامله شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۲,۷۶۰ (دو هزار و هفتصد و شصت ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 10,305,000 (ده میلیون و سیصد و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.87 درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۰,۳۰۵,۰۰۰۹۰,۰۰۱۰.۸۷17:48
۱۰,۲۱۴,۹۹۹۲۶۹,۹۹۹۲.۶۴روز قبل
۹,۹۴۵,۰۰۰-۳۰,۰۰۰-۰.۳۱۴ روز پیش

دوشنبه ۶ اردیبهشت 1400 (وضعیت طلا و ارز)

به گزارش مجله افیکس‌کار بازار در ادامه معاملات امروز شاهد کاهش نسبی عمده قیمت‌هاست.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۸۰ (یک هزار و هفتصد و هشتاد) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۱۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۷۸۰۳۰.۱۸15:00
۱,۷۷۷۱۰.۰۵۲ روز پیش
۱,۷۷۶-۰.۲۷۳ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۱.۹۳ درصدی، از ۱,۰۱۴,۹۰۰ (یک میلیون و چهارده هزار و نهصد ) تومان به ۹۹۵,۷۰۰ (نهصد و نود و پنج هزار و هفتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۹۹۵,۷۰۰-۱۹,۲۰۰-۱.۹۳17:13
۱,۰۱۴,۹۰۰۱۰,۴۰۰۱.۰۲روز قبل
۱,۰۰۴,۵۰۰-۵,۸۰۰-۰.۵۸۲ روز پیش

قیمت مثقال طلا 18 عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا 18 عیار نسبت به روز قبل ، با ۸۳۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۳۱۴,۰۰۰ (چهار میلیون و سیصد و چهارده هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۳,۶۲۰ (بیست و سه هزار و ششصد و بیست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۰۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۳,۶۲۰-۲۵۰-۱.۰۶17:12
۲۳,۸۷۰۵۰۰.۲روز قبل
۲۳,۸۲۰-۲۰-۰.۰۹۲ روز پیش

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۳۲ درصدی، از ۲۳,۱۴۰ (بیست و سه هزار و یکصد و چهل ) تومان به ۲۳,۰۶۷ (بیست و سه هزار و شصت و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۳,۰۶۷-۷۳-۰.۳۲15:10
۲۳,۱۴۰۰۰روز قبل
۲۳,۱۴۰۱۱۰.۰۴۲ روز پیش

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۷۴ درصدی، از ۲۸,۸۹۲ (بیست و هشت هزار و هشتصد و نود و دو ) تومان به ۲۸,۶۸۲ (بیست و هشت هزار و ششصد و هشتاد و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۸,۶۸۲-۲۱۰-۰.۷۴15:20
۲۸,۸۹۲۶۱۰.۲۱روز قبل
۲۸,۸۳۱۸۳۰.۲۸۲ روز پیش

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۱۴۹ تومان کاهش، ۳۲,۹۸۲ (سی و دو هزار و نهصد و هشتاد و دو ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۲,۹۸۲-۱۴۹-۰.۴۶15:20
۳۳,۱۳۱۶۹۰.۲روز قبل
۳۳,۰۶۲-۱۲۵-۰.۳۸۲ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

درهم امارات (حواله) امروز با کاهش ۱.۳۹ درصدی، از ۶,۵۹۰ (شش هزار و پانصد و نود ) تومان به ۶,۵۰۰ (شش هزار و پانصد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۵۰۰-۹۰-۱.۳۹14:44
۶,۵۹۰۱۵۰.۲۲روز قبل
۶,۵۷۵۱۵۰.۲۲۲ روز پیش

آخرین نرخ لیر ترکیه

همچنین لیر ترکیه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۲,۸۵۰ (دو هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۱۹,۰۳۲ (نوزده هزار و سی و دو ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 10,000,000 (ده میلیون) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۰,۰۰۰,۰۰۰-۱۸۰,۰۰۰-۱.۸17:12
۱۰,۱۸۰,۰۰۰۱۳۰,۰۰۰۱.۲۷روز قبل
۱۰,۰۵۰,۰۰۰-۴۰,۰۰۰-۰.۴۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۵,۵۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۲.۷۳ درصدی داشته است. همچنین بخوانید

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۵,۵۰۰,۰۰۰-۱۵۰,۰۰۰-۲.۷۳14:43
۵,۶۵۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۰.۸۸روز قبل
۵,۶۰۰,۰۰۰۰۰۲ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل بدون تغییر است و ۳,۶۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و ششصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۰۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

دوشنبه ۳۰ فروردین 1400 (وضعیت طلا و ارز)

به گزارش مجله افیکس‌کار قیمت طلا، سکه و دلار در پایان معاملات امروز بازار ایران کاهش یافت.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۹۰ (یک هزار و هفتصد و نود) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۷۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۷۹۰۱۳۰.۷۲15:00
۱,۷۷۷۰-۰.۰۳۲ روز پیش
۱,۷۷۷۹۰.۵۱۳ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۱.۴۵ درصدی، از ۱,۰۳۵,۹۰۰ (یک میلیون و سی و پنج هزار و نهصد ) تومان به ۱,۰۲۱,۱۰۰ (یک میلیون و بیست و یک هزار و یکصد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۰۲۱,۱۰۰-۱۴,۸۰۰-۱.۴۵16:51
۱,۰۳۵,۹۰۰۱,۸۰۰۰.۱۷روز قبل
۱,۰۳۴,۱۰۰-۱۱,۳۰۰-۱.۱۲ روز پیش

قیمت مثقال طلا 18 عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا 18 عیار نسبت به روز قبل ، با ۵۵۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۴۲۷,۰۰۰ (چهار میلیون و چهارصد و بیست و هفت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۱۸۰ (بیست و چهار هزار و یکصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۴,۱۸۰-۲۹۰-۱.۲16:48
۲۴,۴۷۰-۳۰۰-۱.۲۳روز قبل
۲۴,۷۷۰-۱۶۰-۰.۶۵۲ روز پیش

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۶۶ درصدی، از ۲۳,۶۵۲ (بیست و سه هزار و ششصد و پنجاه و دو ) تومان به ۲۳,۴۹۷ (بیست و سه هزار و چهارصد و نود و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۳,۴۹۷-۱۵۵-۰.۶۶15:10
۲۳,۶۵۲-۹۸-۰.۴۲روز قبل
۲۳,۷۵۰۰۰۲ روز پیش

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

در بازار امروز یورو در بازار آزاد نسبت به روز قبل ، با ۲۳۵ تومان افزایش، ۲۹,۵۷۶ (بیست و نه هزار و پانصد و هفتاد و شش ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۹,۵۷۶۲۳۵۰.۷۹15:20
۲۹,۳۴۱-۳۶۰-۱.۲۳روز قبل
۲۹,۷۰۱-۲۲-۰.۰۸۲ روز پیش

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۳۱۸ تومان افزایش، ۳۴,۱۸۴ (سی و چهار هزار و یکصد و هشتاد و چهار ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۴,۱۸۴۳۱۸۰.۹۳15:20
۳۳,۸۶۶-۴۱۵-۱.۲۳روز قبل
۳۴,۲۸۱۱۸۰.۰۵۲ روز پیش

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۱.۸۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۶۴۰ (شش هزار و ششصد و چهل ) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۶۴۰-۱۲۰-۱.۸۱16:50
۶,۷۶۰-۷۰-۱.۰۴روز قبل
۶,۸۳۰-۲۰-۰.۳۲ روز پیش

قیمت لیر ترکیه امروز

در بازار امروز لیر ترکیه نسبت به روز قبل ، با ۳۰ تومان کاهش، ۳,۰۲۰ (سه هزار و بیست ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۱۹,۷۲۴ (نوزده هزار و هفتصد و بیست و چهار ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 10,240,000 (ده میلیون و دویست و چهل هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۷۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۰,۲۴۰,۰۰۰-۱۸۰,۰۰۰-۱.۷۶16:49
۱۰,۴۲۰,۰۰۰-۶۰,۰۰۰-۰.۵۸روز قبل
۱۰,۴۸۰,۰۰۰-۱۱۰,۰۰۰-۱.۰۵۲ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۰۰۰,۰۰۰ (شش میلیون) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۲.۵ درصدی داشته است. 

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۰۰۰,۰۰۰-۱۵۰,۰۰۰-۲.۵16:50
۶,۱۵۰,۰۰۰-۱۵۰,۰۰۰-۲.۴۴روز قبل
۶,۳۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰۱.۵۸۲ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۱.۳۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۸۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و هشتصد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۱۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

سه شنبه ۲۴ فروردین 1400 (وضعیت طلا و ارز)

به گزارش مجله افیکس‌کار قیمت‌ها در ادامه معاملات امروز در بازار روند کاهشی را تجربه کردند.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۲۶ (یک هزار و هفتصد و بیست و شش) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۷۲۶-۰.۳۱15:00
۱,۷۳۲-۱۳-۰.۷۳روز قبل
۱,۷۴۴-۰.۱۲۳ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۷۹ درصدی، از ۱,۰۴۱,۷۰۰ (یک میلیون و چهل و یک هزار و هفتصد ) تومان به ۱,۰۳۳,۶۰۰ (یک میلیون و سی و سه هزار و ششصد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۰۳۳,۶۰۰-۸,۱۰۰-۰.۷۹16:01
۱,۰۴۱,۷۰۰۸,۱۰۰۰.۷۷روز قبل
۱,۰۳۳,۶۰۰-۴,۸۰۰-۰.۴۷۲ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا 18 عیار نسبت به روز قبل ، با ۳۴۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۴۷۵,۰۰۰ (چهار میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۹۲۰ (بیست و چهار هزار و نهصد و بیست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۴,۹۲۰-۹۰-۰.۳۷11:07
۲۵,۰۱۰۱۹۰۰.۷۵روز قبل
۲۴,۸۲۰۴۰۰.۱۶۲ روز پیش

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۱.۰۳ درصدی، از ۲۴,۰۶۱ (بیست و چهار هزار و شصت و یک ) تومان به ۲۳,۸۱۸ (بیست و سه هزار و هشتصد و هجده ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۳,۸۱۸-۲۴۳-۱.۰۳15:10
۲۴,۰۶۱۶۱۰.۲۵روز قبل
۲۴,۰۰۰۷۰.۰۲۲ روز پیش

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۳۶ درصدی، از ۲۹,۸۸۱ (بیست و نه هزار و هشتصد و هشتاد و یک ) تومان به ۲۹,۷۷۴ (بیست و نه هزار و هفتصد و هفتاد و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۹,۷۷۴-۱۰۷-۰.۳۶15:20
۲۹,۸۸۱۲۲۷۰.۷۵روز قبل
۲۹,۶۵۴۴۷۰.۱۵۲ روز پیش

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۱۲۶ تومان کاهش، ۳۴,۷۹۵ (سی و چهار هزار و هفتصد و نود و پنج ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۴,۷۹۵-۱۲۶-۰.۳۷15:20
۳۴,۹۲۱۲۶۵۰.۷۵روز قبل
۳۴,۶۵۶۵۶۰.۱۶۲ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۵۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۸۴۰ (شش هزار و هشتصد و چهل ) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۸۴۰-۴۰-۰.۵۹16:01
۶,۸۸۰۳۰۰.۴۳روز قبل
۶,۸۵۰-۴۰-۰.۵۹۲ روز پیش

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه امروز با کاهش ۰.۶۵ درصدی، از ۳,۰۷۰ (سه هزار و هفتاد ) تومان به ۳,۰۵۰ (سه هزار و پنجاه ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۰,۰۷۰ (بیست هزار و هفتاد ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 10,440,000 (ده میلیون و چهارصد و چهل هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۰,۴۴۰,۰۰۰-۸۰,۰۰۰-۰.۷۷15:53
۱۰,۵۲۰,۰۰۰۱۴۰,۰۰۰۱.۳۳روز قبل
۱۰,۳۸۰,۰۰۰-۳۰,۰۰۰-۰.۲۹۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۶,۲۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۲۰۰,۰۰۰۰۰11:16
۶,۲۰۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۰.۸روز قبل
۶,۱۵۰,۰۰۰-۵۰,۰۰۰-۰.۸۲۲ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل بدون تغییر است و ۳,۹۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و نهصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۲,۲۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست هزار) تومان معامله شد.

دوشنبه 23 فروردین 1400 (وضعیت طلا و ارز)

به گزارش مجله افیکس‌کار قیمت ها در ادامه معاملات امروز در بازار روند صعودی را در پیش گرفتند.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۴۱ (یک هزار و هفتصد و چهل و یک ) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۱۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۷۴۱-۰.۱۷15:00
۱,۷۴۴-۰.۱۲۲ روز پیش
۱,۷۴۶-۱۱-۰.۶۳۳ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۷۷ درصدی، از ۱,۰۳۳,۶۰۰ (یک میلیون و سی و سه هزار و ششصد ) تومان به ۱,۰۴۱,۷۰۰ (یک میلیون و چهل و یک هزار و هفتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۰۴۱,۷۰۰۸,۱۰۰۰.۷۷15:39
۱,۰۳۳,۶۰۰-۴,۸۰۰-۰.۴۷روز قبل
۱,۰۳۸,۴۰۰-۱۲,۷۰۰-۱.۲۳۲ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا 18 عیار نسبت به روز قبل ، با ۳۰۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۵۰۹,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و نه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۵,۰۱۰ (بیست و پنج هزار و ده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۵,۰۱۰۱۹۰۰.۷۵14:22
۲۴,۸۲۰۴۰۰.۱۶روز قبل
۲۴,۷۸۰۳۰۰.۱۲۲ روز پیش

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۲۵ درصدی، از ۲۴,۰۰۰ (بیست و چهار هزار) تومان به ۲۴,۰۶۱ (بیست و چهار هزار و شصت و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۴,۰۶۱۶۱۰.۲۵15:10
۲۴,۰۰۰۷۰.۰۲روز قبل
۲۳,۹۹۳-۵۴-۰.۲۳۲ روز پیش

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۷۵ درصدی، از ۲۹,۶۵۴ (بیست و نه هزار و ششصد و پنجاه و چهار ) تومان به ۲۹,۸۸۱ (بیست و نه هزار و هشتصد و هشتاد و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۹,۸۸۱۲۲۷۰.۷۵15:20
۲۹,۶۵۴۴۷۰.۱۵روز قبل
۲۹,۶۰۷۳۶۰.۱۲۲ روز پیش

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۲۶۵ تومان افزایش، ۳۴,۹۲۱ (سی و چهار هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۴,۹۲۱۲۶۵۰.۷۵15:20
۳۴,۶۵۶۵۶۰.۱۶روز قبل
۳۴,۶۰۰۴۲۰.۱۲۲ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۴۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۸۸۰ (شش هزار و هشتصد و هشتاد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

همچنین لیر ترکیه با افزایش ۰.۳۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۰۵۰ (سه هزار و پنجاه ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۰,۱۴۳ (بیست هزار و یکصد و چهل و سه ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 10,520,000 (ده میلیون و پانصد و بیست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 1.33 درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۰,۵۲۰,۰۰۰۱۴۰,۰۰۰۱.۳۳15:38
۱۰,۳۸۰,۰۰۰-۳۰,۰۰۰-۰.۲۹روز قبل
۱۰,۴۱۰,۰۰۰-۱۷۰,۰۰۰-۱.۶۴۲ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۲۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸ درصدی داشته است. همچنین بخوانید

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۲۰۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۰.۸11:23
۶,۱۵۰,۰۰۰-۵۰,۰۰۰-۰.۸۲روز قبل
۶,۲۰۰,۰۰۰-۱۰۰,۰۰۰-۱.۶۲۲ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۵۰۰۰۰ تومان افزایش، ۳,۹۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و نهصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست هزار) تومان قیمت خورد.

شنبه 21 فروردین 1400 (وضعیت طلا و ارز)

به گزارش مجله افیکس‌کار قیمت دلار در پایان معاملات بازار امروز روند صعودی را تجربه کرد و در مقابل قیمت سکه و طلا کاهش یافت.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۴۴ (یک هزار و هفتصد و چهل و چهار ) رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۷۴۴-۰.۱۲06:00
۱,۷۴۶-۱۱-۰.۶۳روز قبل
۱,۷۵۷۱۷۰.۹۵۲ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۱.۲۳ درصدی، از ۱,۰۵۱,۱۰۰ (یک میلیون و پنجاه و یک هزار و یکصد ) تومان به ۱,۰۳۸,۴۰۰ (یک میلیون و سی و هشت هزار و چهارصد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۰۳۸,۴۰۰-۱۲,۷۰۰-۱.۲۳17:50
۱,۰۵۱,۱۰۰-۱۱,۳۰۰-۱.۰۸۲ روز پیش
۱,۰۶۲,۴۰۰-۷,۰۰۰-۰.۶۶۳ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا 18 عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۵۱۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۴۹۹,۰۰۰ (چهار میلیون و چهارصد و نود و نه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۷۸۰ (بیست و چهار هزار و هفتصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۱۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۴,۷۸۰۳۰۰.۱۲16:42
۲۴,۷۵۰-۳۵۰-۱.۴۲۲ روز پیش
۲۵,۱۰۰۵۰۰.۱۹۳ روز پیش

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۲۳ درصدی، از ۲۴,۰۴۷ (بیست و چهار هزار و چهل و هفت ) تومان به ۲۳,۹۹۳ (بیست و سه هزار و نهصد و نود و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۳,۹۹۳-۵۴-۰.۲۳15:10
۲۴,۰۴۷-۳۵۹-۱.۵۲ روز پیش
۲۴,۴۰۶۱۳۸۰.۵۶۳ روز پیش

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۱۲ درصدی، از ۲۹,۵۷۱ (بیست و نه هزار و پانصد و هفتاد و یک ) تومان به ۲۹,۶۰۷ (بیست و نه هزار و ششصد و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۹,۶۰۷۳۶۰.۱۲17:20
۲۹,۵۷۱-۵۰۲-۱.۷۲ روز پیش
۳۰,۰۷۳۱۴۴۰.۴۷۳ روز پیش

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به ۲ روز پیش، با ۴۲ تومان افزایش، ۳۴,۶۰۰ (سی و چهار هزار و ششصد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۴,۶۰۰۴۲۰.۱۲17:20
۳۴,۵۵۸-۵۸۶-۱.۷۲ روز پیش
۳۵,۱۴۴۱۶۷۰.۴۷۳ روز پیش

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۸۷ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۶,۸۹۰ (شش هزار و هشتصد و نود ) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۸۹۰۶۰۰.۸۷17:51
۶,۸۳۰-۱۰۰-۱.۴۷۲ روز پیش
۶,۹۳۰۱۵۰.۲۱۳ روز پیش

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۳,۰۵۰ (سه هزار و پنجاه ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۱۲ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۹,۹۵۷ (نوزده هزار و نهصد و پنجاه و هفت ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 10,410,000 (ده میلیون و چهارصد و ده هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، کاهش ۱.۶۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۰,۴۱۰,۰۰۰-۱۷۰,۰۰۰-۱.۶۴17:49
۱۰,۵۸۰,۰۰۰-۲۰۰,۰۰۰-۱.۹۲ روز پیش
۱۰,۷۸۰,۰۰۰-۷۰,۰۰۰-۰.۶۵۳ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۲۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۶۲ درصدی داشته است. همچنین بخوانید

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۲۰۰,۰۰۰-۱۰۰,۰۰۰-۱.۶۲17:49
۶,۳۰۰,۰۰۰-۱۰۰,۰۰۰-۱.۵۹۲ روز پیش
۶,۴۰۰,۰۰۰-۵۰,۰۰۰-۰.۷۹۳ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۰۰۰۰۰ تومان کاهش، ۳,۹۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

همچنین هر سکه گرمی با کاهش ۲.۲۷ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲,۲۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست هزار) تومان معامله شد.

چهارشنبه 27 اسفند 1399 (وضعیت طلا و ارز)

به گزارش مجله افیکس‌کار قیمت طلا و سکه امروز در بازار ایران بالا رفت و در مقابل قیمت دلار کاهش یافت.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۲۸ (یک هزار و هفتصد و بیست و هشت ) رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۷۲۸-۰.۲۵15:00
۱,۷۳۲۱۰.۰۸روز قبل
۱,۷۳۰۲۰.۱۳۲ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۶۷ درصدی، از ۱,۰۶۶,۱۰۰ (یک میلیون و شصت و شش هزار و یکصد ) تومان به ۱,۰۷۳,۳۰۰ (یک میلیون و هفتاد و سه هزار و سیصد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۰۷۳,۳۰۰۷,۲۰۰۰.۶۷17:31
۱,۰۶۶,۱۰۰۲۰,۰۰۰۱.۸۷روز قبل
۱,۰۴۶,۱۰۰-۱,۳۰۰-۰.۱۳۲ روز پیش

قیمت مثقال طلا 18 عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا 18 عیار نسبت به روز قبل ، با ۳۴۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۶۵۲,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و پنجاه و دو هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۸۵۰ (بیست و چهار هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۴,۸۵۰-۵۰-۰.۲۱15:32
۲۴,۹۰۰۴۰۰۱.۶روز قبل
۲۴,۵۰۰-۱۵۰-۰.۶۲۲ روز پیش

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۳,۸۰۰ (بیست و سه هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۳,۸۰۰-۳۳-۰.۱۴15:10
۲۳,۸۳۳۹۶۰.۴روز قبل
۲۳,۷۳۷-۱۸۴-۰.۷۸۲ روز پیش

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۰۳ درصدی، از ۲۹,۵۸۶ (بیست و نه هزار و پانصد و هشتاد و شش ) تومان به ۲۹,۵۷۸ (بیست و نه هزار و پانصد و هفتاد و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۹,۵۷۸-۰.۰۳17:20
۲۹,۵۸۶۳۶۵۱.۲۳روز قبل
۲۹,۲۲۱-۲۶۰-۰.۸۹۲ روز پیش

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۲۷۷ تومان افزایش، ۳۴,۵۷۳ (سی و چهار هزار و پانصد و هفتاد و سه ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۴,۵۷۳۲۷۷۰.۸17:20
۳۴,۲۹۶۲۰۵۰.۵۹روز قبل
۳۴,۰۹۱-۲۵۱-۰.۷۴۲ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

درهم امارات (حواله) امروز بدون تغییر نسبت به روز پیش، ۶,۹۰۰ (شش هزار و نهصد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۹۰۰۰۰17:30
۶,۹۰۰۱۰۰۱.۴۴روز قبل
۶,۸۰۰-۲۰-۰.۳۲ روز پیش

قیمت لیر ترکیه امروز

همچنین لیر ترکیه با کاهش ۰.۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۳۱۰ (سه هزار و سیصد و ده ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۱۹,۹۳۷ (نوزده هزار و نهصد و سی و هفت ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 11,100,000 (یازده میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.45 درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۱,۱۰۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۰.۴۵15:33
۱۱,۰۵۰,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰۲.۷۱روز قبل
۱۰,۷۵۰,۰۰۰۰۰۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۶,۷۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۷۰۰,۰۰۰۰۰11:21
۶,۷۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰۱.۴۹روز قبل
۶,۶۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰۳.۰۳۲ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۱.۱۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴,۲۵۰,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۴۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

رشد 17 هزار واحدی شاخص کل بورس

به گزارش مجله افیکس‌کار، شاخص کل  بورس تهران در جریان معاملات امروز با صعود 17 هزار واحدی (معادل 1.3 درصد رشد)در ارتفاع یک میلیون و 307 هزار واحد قرار گرفت. 

شاخص هم‌وزن نیز سبزپوش شد و با رشد 1800 واحدی، 439 هزار و 795 واحد را ثبت کرد. شاخص فرابورس هم به 17 هزار و 990 واحد رسید.

سه شنبه 26 اسفند 1399 (وضعیت طلا و ارز)

به گزارش مجله افیکس‌کار عمده قیمت‌ها در پایان معاملات امروز بازار بر مدار افزایش پیش رفتند.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۳۵ (یک هزار و هفتصد و سی و پنج ) رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۷۳۵۵۰.۲۵15:00
۱,۷۳۰۲۰.۱۳روز قبل
۱,۷۲۸۲۵۱.۴۶۳ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۸۷ درصدی، از ۱,۰۴۶,۱۰۰ (یک میلیون و چهل و شش هزار و یکصد ) تومان به ۱,۰۶۶,۱۰۰ (یک میلیون و شصت و شش هزار و یکصد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۰۶۶,۱۰۰۲۰,۰۰۰۱.۸۷17:24
۱,۰۴۶,۱۰۰-۱,۳۰۰-۰.۱۳روز قبل
۱,۰۴۷,۴۰۰-۳,۷۰۰-۰.۳۶۲ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا 18 عیار نسبت به روز قبل ، با ۸۵۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۶۱۸,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و هجده هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۹۰۰ (بیست و چهار هزار و نهصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۴,۹۰۰۴۰۰۱.۶17:23
۲۴,۵۰۰-۱۵۰-۰.۶۲روز قبل
۲۴,۶۵۰-۱۵۰-۰.۶۱۲ روز پیش

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۱.۲۳ درصدی، از ۲۹,۲۲۱ (بیست و نه هزار و دویست و بیست و یک ) تومان به ۲۹,۵۸۶ (بیست و نه هزار و پانصد و هشتاد و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۹,۵۸۶۳۶۵۱.۲۳17:20
۲۹,۲۲۱-۲۶۰-۰.۸۹روز قبل
۲۹,۴۸۱-۱۷۹-۰.۶۱۲ روز پیش

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۲۰۵ تومان افزایش، ۳۴,۲۹۶ (سی و چهار هزار و دویست و نود و شش ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۴,۲۹۶۲۰۵۰.۵۹17:20
۳۴,۰۹۱-۲۵۱-۰.۷۴روز قبل
۳۴,۳۴۲-۲۰۹-۰.۶۱۲ روز پیش

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

درهم امارات (حواله) امروز با افزایش ۱.۴۴ درصدی، از ۶,۸۰۰ (شش هزار و هشتصد ) تومان به ۶,۹۰۰ (شش هزار و نهصد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۹۰۰۱۰۰۱.۴۴17:24
۶,۸۰۰-۲۰-۰.۳روز قبل
۶,۸۲۰-۳۰-۰.۴۴۲ روز پیش

آخرین نرخ لیر ترکیه

همچنین لیر ترکیه با افزایش ۱.۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۳۳۰ (سه هزار و سیصد و سی ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۱۹,۸۴۹ (نوزده هزار و هشتصد و چهل و نه ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 11,050,000 (یازده میلیون و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 2.71 درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۱,۰۵۰,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰۲.۷۱17:23
۱۰,۷۵۰,۰۰۰۰۰روز قبل
۱۰,۷۵۰,۰۰۰-۱۰۰,۰۰۰-۰.۹۴۲ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۷۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۴۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۷۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰۱.۴۹17:24
۶,۶۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰۳.۰۳روز قبل
۶,۴۰۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۰.۷۸۲ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

ربع سکه امروز بدون تغییر نسبت به روز پیش، ۴,۲۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۴۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

صعود چشمگیر بورس تهران

به گزارش مجله افیکس‌کار، شاخص کل  بورس تهران در جریان معاملات امروز با صعود چشمگیر 36 هزار واحدی (معادل 2.9  درصد رشد)در ارتفاع یک میلیون و 290 هزار واحد قرار گرفت و در آستانه ورود به کانال 1.3 میلیون واحدی قرار دارد. شاخص هم‌وزن نیز سبزپوش شد و با رشد 3 هزار واحدی، 437 هزار و 925 واحد را ثبت کرد. شاخص فرابورس هم به 17 هزار و 827 واحد رسید.

دوشنبه 25 اسفند 1399 (وضعیت طلا و ارز)

به گزارش مجله افیکس‌کار در پایان معاملات در بازار امروز قیمت طلا و دلار کاهش یافت و سکه ثبات قیمت را تجربه کرد.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۳۱ (یک هزار و هفتصد و سی و یک ) رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۱۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۷۳۱۳۰.۱۷15:00
۱,۷۲۸۲۵۱.۴۶۲ روز پیش
۱,۷۰۳-۲۲-۱.۲۹۳ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۱۳ درصدی، از ۱,۰۴۷,۴۰۰ (یک میلیون و چهل و هفت هزار و چهارصد ) تومان به ۱,۰۴۶,۱۰۰ (یک میلیون و چهل و شش هزار و یکصد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۰۴۶,۱۰۰-۱,۳۰۰-۰.۱۳17:05
۱,۰۴۷,۴۰۰-۳,۷۰۰-۰.۳۶روز قبل
۱,۰۵۱,۱۰۰۲۶,۱۰۰۲.۴۸۲ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا 18 عیار نسبت به روز قبل بدون تغییر است و ۴,۵۳۳,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و سی و سه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۵۰۰ (بیست و چهار هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۴,۵۰۰-۱۵۰-۰.۶۲14:59
۲۴,۶۵۰-۱۵۰-۰.۶۱روز قبل
۲۴,۸۰۰۲۵۰۱۲ روز پیش

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۳,۷۳۷ (بیست و سه هزار و هفتصد و سی و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل، کاهش ۰.۷۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۳,۷۳۷-۱۸۴-۰.۷۸15:10
۲۳,۹۲۱-۷۱-۰.۳روز قبل
۲۳,۹۹۲-۱۶-۰.۰۷۲ روز پیش

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۲۹,۲۰۴ (بیست و نه هزار و دویست و چهار ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۹۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۹,۲۰۴-۲۷۷-۰.۹۵15:20
۲۹,۴۸۱-۱۷۹-۰.۶۱روز قبل
۲۹,۶۶۰۳۸۷۱.۳۲ روز پیش

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش ۰.۶۷ درصدی، از ۳۴,۳۴۲ (سی و چهار هزار و سیصد و چهل و دو ) تومان به ۳۴,۱۱۶ (سی و چهار هزار و یکصد و شانزده ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۴,۱۱۶-۲۲۶-۰.۶۷15:20
۳۴,۳۴۲-۲۰۹-۰.۶۱روز قبل
۳۴,۵۵۱۴۳۲۱.۲۵۲ روز پیش

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با ۲۰ تومان کاهش، ۶,۸۰۰ (شش هزار و هشتصد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۸۰۰-۲۰-۰.۳17:05
۶,۸۲۰-۳۰-۰.۴۴روز قبل
۶,۸۵۰۲۰۰.۲۹۲ روز پیش

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه امروز با افزایش ۰.۳ درصدی، از ۳,۲۶۰ (سه هزار و دویست و شصت ) تومان به ۳,۲۷۰ (سه هزار و دویست و هفتاد ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۱۹,۶۷۵ (نوزده هزار و ششصد و هفتاد و پنج) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 10,750,000 (ده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۰,۷۵۰,۰۰۰۰۰11:12
۱۰,۷۵۰,۰۰۰-۱۰۰,۰۰۰-۰.۹۴روز قبل
۱۰,۸۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲.۳۲ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۶۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و ششصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۳.۰۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۶۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰۳.۰۳17:05
۶,۴۰۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۰.۷۸روز قبل
۶,۳۵۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰۳.۱۴۲ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

ربع سکه امروز با افزایش ۳.۵۷ درصدی، از ۴,۰۵۰,۰۰۰ (چهار میلیون و پنجاه هزار) تومان به ۴,۲۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۴۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و چهارصد هزار) تومان قیمت خورد.

تداوم روند صعودی شاخص کل بورس

به گزارش مجله افیکس‌کار، شاخص کل بورس تهران در جریان معاملات امروز با صعود 9 هزار واحدی (معادل 0.7 درصد رشد) در ارتفاع یک میلیون و 254 هزار واحد قرار گرفت.  شاخص هم‌وزن اما سرخپوش شد و با رشد 545 واحدی، 434 هزار و 836 واحد را ثبت کرد. شاخص فرابورس هم به 17 هزار و 470 واحد رسید.

یکشنبه 24 اسفند 1399 (وضعیت طلا و ارز)

به گزارش مجله افیکس‌کار در پایان معاملات امروز بازار عمده قیمت ها در مقایسه با روز گذشته کاهش یافتند.

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۰۴۷,۴۰۰ (یک میلیون و چهل و هفت هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۰۴۷,۴۰۰-۳,۷۰۰-۰.۳۶17:18
۱,۰۵۱,۱۰۰۲۶,۱۰۰۲.۴۸روز قبل
۱,۰۲۵,۰۰۰۹,۴۰۰۰.۹۱۴ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا 18 عیار نسبت به روز قبل ، با ۱۵۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۵۳۳,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و سی و سه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۶۵۰ (بیست و چهار هزار و ششصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۴,۶۵۰-۱۵۰-۰.۶۱17:17
۲۴,۸۰۰۲۵۰۱روز قبل
۲۴,۵۵۰۰۰۴ روز پیش

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۳ درصدی، از ۲۳,۹۹۲ (بیست و سه هزار و نهصد و نود و دو ) تومان به ۲۳,۹۲۱ (بیست و سه هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۳,۹۲۱-۷۱-۰.۳13:10
۲۳,۹۹۲-۱۶-۰.۰۷روز قبل
۲۴,۰۰۸۰۰۲ روز پیش

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۲ درصدی، از ۲۹,۶۶۰ (بیست و نه هزار و ششصد و شصت ) تومان به ۲۹,۶۰۱ (بیست و نه هزار و ششصد و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۹,۶۰۱-۵۹-۰.۲15:20
۲۹,۶۶۰۳۸۷۱.۳روز قبل
۲۹,۲۷۳-۷۴-۰.۲۶۲ روز پیش

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۷۰ تومان کاهش، ۳۴,۴۸۱ (سی و چهار هزار و چهارصد و هشتاد و یک ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۴,۴۸۱-۷۰-۰.۲۱15:20
۳۴,۵۵۱۴۳۲۱.۲۵روز قبل
۳۴,۱۱۹-۱۷۴-۰.۵۱۲ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۴۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۸۲۰ (شش هزار و هشتصد و بیست ) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۸۲۰-۳۰-۰.۴۴14:08
۶,۸۵۰۲۰۰.۲۹روز قبل
۶,۸۳۰۱۰۰.۱۴۴ روز پیش

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه نسبت به روز قبل ، با ۴۰ تومان افزایش، ۳,۲۶۰ (سه هزار و دویست و شصت ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۱۹,۸۴۴ (نوزده هزار و هشتصد و چهل و چهار ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 10,750,000 (ده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۹۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۰,۷۵۰,۰۰۰-۱۰۰,۰۰۰-۰.۹۴17:17
۱۰,۸۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲.۳روز قبل
۱۰,۶۰۰,۰۰۰۱۵۰,۰۰۰۱.۴۱۴ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۶,۴۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۴۰۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۰.۷۸14:07
۶,۳۵۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰۳.۱۴روز قبل
۶,۱۵۰,۰۰۰۰۰۴ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با افزایش ۱.۲۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴,۰۵۰,۰۰۰ (چهار میلیون و پنجاه هزار) تومان معامله شد. همچنین بخوانید

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۳۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

صعود بورس

به گزارش مجله افیکس‌کار ، در معاملات امروز بورس تهران شاخص کل با رشد 15 هزار و 763 واحدی به رقم یک میلیون و 245 هزار و 140 واحد رسید. 

شاخص هم وزن نیز هزار و 27 واحد بالا آمد و در سطح 434 هزار و 286 واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابوس 73 واحد رشد کرد و به رقم 17 هزار و 271 واحد رسید.

شنبه 23 اسفند 1399 (وضعیت طلا و ارز)

به گزارش مجله افیکس‌کار عمده قیمت ها امروز در بازار روند صعودی را تجربه کردند.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۲۸ (یک هزار و هفتصد و بیست و هشت ) رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۴۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۷۲۸۲۵۱.۴۶06:00
۱,۷۰۳-۲۲-۱.۲۹روز قبل
۱,۷۲۴۵۰.۳۲ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۲.۴۸ درصدی، از ۱,۰۲۵,۰۰۰ (یک میلیون و بیست و پنج هزار) تومان به ۱,۰۵۱,۱۰۰ (یک میلیون و پنجاه و یک هزار و یکصد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۰۵۱,۱۰۰۲۶,۱۰۰۲.۴۸17:18
۱,۰۲۵,۰۰۰۹,۴۰۰۰.۹۱۳ روز پیش
۱,۰۱۵,۶۰۰-۸,۸۰۰-۰.۸۷۴ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

هر مثقال طلا 18 عیار امروز با افزایش ۲.۴۴ درصدی، از ۴,۴۳۷,۰۰۰ (چهار میلیون و چهارصد و سی و هفت هزار) تومان به ۴,۵۴۸,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و چهل و هشت هزار) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۸۰۰ (بیست و چهار هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۴,۸۰۰۲۵۰۱17:18
۲۴,۵۵۰۰۰۳ روز پیش
۲۴,۵۵۰-۳۵۰-۱.۴۳۴ روز پیش

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۰۷ درصدی، از ۲۴,۰۰۸ (بیست و چهار هزار و هشت ) تومان به ۲۳,۹۹۲ (بیست و سه هزار و نهصد و نود و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۳,۹۹۲-۱۶-۰.۰۷14:10
۲۴,۰۰۸۰۰روز قبل
۲۴,۰۰۸۱۹۰.۰۷۲ روز پیش

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۱.۵ درصدی، از ۲۹,۲۷۳ (بیست و نه هزار و دویست و هفتاد و سه ) تومان به ۲۹,۷۲۰ (بیست و نه هزار و هفتصد و بیست ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۹,۷۲۰۴۴۷۱.۵15:20
۲۹,۲۷۳-۷۴-۰.۲۶روز قبل
۲۹,۳۴۷۱۳۳۰.۴۵۲ روز پیش

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۵۰۲ تومان افزایش، ۳۴,۶۲۱ (سی و چهار هزار و ششصد و بیست و یک ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۴,۶۲۱۵۰۲۱.۴۴15:20
۳۴,۱۱۹-۱۷۴-۰.۵۱روز قبل
۳۴,۲۹۳۱۸۹۰.۵۵۲ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۲۹ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۶,۸۵۰ (شش هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۸۵۰۲۰۰.۲۹17:17
۶,۸۳۰۱۰۰.۱۴۳ روز پیش
۶,۸۲۰-۸۰-۱.۱۸۴ روز پیش

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه نسبت به ۵ روز پیش، با ۸۰ تومان کاهش، ۳,۲۲۰ (سه هزار و دویست و بیست ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۱۹,۹۲۴ (نوزده هزار و نهصد و بیست و چهار ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 10,850,000 (ده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به 3 روز پیش، افزایش 2.3 درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۰,۸۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲.۳17:17
۱۰,۶۰۰,۰۰۰۱۵۰,۰۰۰۱.۴۱۳ روز پیش
۱۰,۴۵۰,۰۰۰-۵۰,۰۰۰-۰.۴۸۴ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۶,۳۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۳.۱۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۳۵۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰۳.۱۴15:10
۶,۱۵۰,۰۰۰۰۰۳ روز پیش
۶,۱۵۰,۰۰۰۰۰۴ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۲.۵ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۴,۰۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون) تومان معامله شد. همچنین بخوانید

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۳۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

رشد تقاضا در بورس

به گزارش مجله افیکس‌کار ، در معاملات امروز بورس تهران شاخص کل با رشد 22 هزار و 554 واحدی به رقم یک میلیون و 229 هزار و 432 واحد رسید. 

شاخص هم وزن نیز  هزار و 453 واحد بالا آمد و در سطح 433 هزار و 277 واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابوس 116 واحد رشد کرد و به رقم 17 هزار و 198 واحد رسید.

چهارشنبه 20 اسفند 1399 (وضعیت طلا و ارز)

به گزارش مجله افیکس‌کار بازار امروز شاهد افزایش قیمت طلا و سکه و ثبات قیمت دلار است.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۱۵ (یک هزار و هفتصد و پانزده ) رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۷۱۵-۰.۳۳12:27
۱,۷۲۱۳۱۱.۷۷روز قبل
۱,۶۹۰-۱۰-۰.۶۲ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۹۱ درصدی، از ۱,۰۱۵,۶۰۰ (یک میلیون و پانزده هزار و ششصد) تومان به ۱,۰۲۵,۰۰۰ (یک میلیون و بیست و پنج هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۰۲۵,۰۰۰۹,۴۰۰۰.۹۱16:50
۱,۰۱۵,۶۰۰-۸,۸۰۰-۰.۸۷روز قبل
۱,۰۲۴,۴۰۰۴,۲۰۰۰.۴۲ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا 18 عیار نسبت به روز قبل ، با ۳۶۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۴۳۷,۰۰۰ (چهار میلیون و چهارصد و سی و هفت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۵۵۰ (بیست و چهار هزار و پانصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۴,۵۵۰۰۰16:49
۲۴,۵۵۰-۳۵۰-۱.۴۳روز قبل
۲۴,۹۰۰۲۵۰۱۲ روز پیش

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

در بازار امروز دلار در بازار متشکل نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۳۸ تومان کاهش، ۲۳,۹۸۹ (بیست و سه هزار و نهصد و هشتاد و نه ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۳,۹۸۹-۲۳۸13:10
۲۴,۲۲۷۴۶۲۱.۹۲ روز پیش
۲۳,۷۶۵-۳۶۵-۱.۵۴۳ روز پیش

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

در بازار امروز یورو در بازار آزاد نسبت به روز قبل ، با ۲۴۵ تومان افزایش، ۲۹,۴۵۴ (بیست و نه هزار و چهارصد و پنجاه و چهار ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۹,۴۵۴۲۴۵۰.۸۳16:00
۲۹,۲۰۹-۳۶۴-۱.۲۵روز قبل
۲۹,۵۷۳۱۸۳۰.۶۱۲ روز پیش

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۲۷۳ تومان افزایش، ۳۴,۳۸۷ (سی و چهار هزار و سیصد و هشتاد و هفت ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۴,۳۸۷۲۷۳۰.۷۹16:00
۳۴,۱۱۴-۳۷۴-۱.۱روز قبل
۳۴,۴۸۸۳۴۶۱۲ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

درهم امارات (حواله) امروز با افزایش ۰.۱۴ درصدی، از ۶,۸۲۰ (شش هزار و هشتصد و بیست ) تومان به ۶,۸۳۰ (شش هزار و هشتصد و سی ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۸۳۰۱۰۰.۱۴16:50
۶,۸۲۰-۸۰-۱.۱۸روز قبل
۶,۹۰۰۶۰۰.۸۶۲ روز پیش

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۱۹,۵۶۴ (نوزده هزار و پانصد و شصت و چهار ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 10,600,000 (ده میلیون و ششصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 1.41 درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۰,۶۰۰,۰۰۰۱۵۰,۰۰۰۱.۴۱16:49
۱۰,۴۵۰,۰۰۰-۵۰,۰۰۰-۰.۴۸روز قبل
۱۰,۵۰۰,۰۰۰۰۰۲ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۱۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۱۵۰,۰۰۰۰۰11:05
۶,۱۵۰,۰۰۰۰۰روز قبل
۶,۱۵۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۰.۸۱۲ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۵۰۰۰۰ تومان افزایش، ۳,۹۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و نهصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۲,۲۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

افت 3300 واحدی بورس تهران

به گزارش مجله افیکس‌کار، شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز بازار سرمایه با ریزش 3300 واحدی در سطح یک میلیون و 206 هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز سرخپوش شد و با افت 539 واحدی، رقم 431 هزار و 808 واحد را ثبت کرد.

بیشتر بخوانید

استخراج رمزارزها ممنوع

به دستور روحانی استخراج رمزارزها در ایران تا پایان شهریور ممنوع شد

ریاست جمهوری فعالیت استخراج رمزارزها را تا پایان شهریورماه ممنوع اعلام کرد؛ در حالیکه مسئولین …