جمعه , ۱۴ بهمن ۱۴۰۱

استراتژی اندیکاتور استوکستیک و EMA در دو تایم‌فریم‌ مختلف

این استراتژی با ترکیب دو اندیکاتور استوکستیک و میانگین متحرک نمایی استاندارد به دست آمده است. شما می‌توانید از اندیکاتورهای میانگین متحرک به عنوان شاخص روند برای بلندمدت و استوکستیک برای تشخیص نقاط اشباع خرید و فروش در کوتاه‌مدت استفاده نمایید.

این استراتژی معاملاتی، از دو تایم‌فریم متفاوت تشکیل شده که برای تشخیص روند، اندیکاتورهای میانگین متحرک نمایی در تایم فریم یک روزه و برای تشخیص نقاط اشباع خرید و فروش، اوسیلاتور استوکستیک در تایم‌فریم یک ساعته، مورد استفاده قرار گرفته است.

برای شروع، سه اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در نمودار یک روزه با دوره‌های 25 (قرمز)، 50 (سبز) و 100 (آبی) اضافه نمایید. سپس اوسیلاتور استوکستیک را روی نمودار یک ساعته، با تنظیمات %K 14 دوره‌ای،  %D3 دوره‌ای، پرایس فیلد close/close و اسلویینگ، 3، پیاده سازید. در آخر، نقاط اشباع خرید را 90 درصد و اشباع فروش را 10 درصد در نظر بگیرید.

برای ورود به پوزیشن خرید شروط زیر لازم است:

در تایم‌فریم روزانه :

 • نمودار قیمت در بالای اندیکاتور میانگین متحرکت نمایی 25 دوره‌ای باشد.
 • اندیکاتور 25 دوره‌ای در بالای اندیکاتور میانگین متحرک نمایی 50 دوره‌ای باشد.
 • اندیکاتور 50 دوره‌ای در بالای اندیکاتورهای میانگین متحرک نمایی  100 دوره‌ای قرار گرفته باشد.
روزانه /استراتژی اندیکاتور استوکستیک و EMA

در تایم‌فریم یک ساعته:

 • اوسیلاتور استوکستیک می‌بایست سطح اشباع فروش ( سطح 10 درصد) را از پایین قطع کند.
 • حد سود را می‌توانیم تا 30 پیپ در نظر بگیریم.
 • حد زیان 5 پیپ پایین‌تر از سویینگ لو قبلی در نظر می‌گیریم.
1 ساعت /استراتژی اندیکاتور استوکستیک و EMA

برای ورود به پوزیشن فروش، شروط زیر لازم است:

در تایم‌فریم روزانه :

 • نمودار قیمت زیر اندیکاتور میانگین متحرک نمایی 25 دوره‌ای باشد.
 • اندیکاتور 25 دوره‌ای در زیر اندیکاتور میانگین متحرک نمایی 50 دوره‌ای باشد.
 • اندیکاتور 50 دوره‌ای در زیر اندیکاتور میانگین متحرک نمایی  100 دوره‌ای قرار داشته باشد.
استراتژی اندیکاتور استوکستیک و EMA

در تایم‌فریم یک ساعته:

 • اوسیلاتور استوکستیک می‌بایست سطح اشباع خرید ( سطح 90درصد) را از بالا قطع نماید.
 • حد سود 30 پیپ یا به صلاحدید خودتان تعیین شود.
 • حد زیان را  5 پیپ بالاتر از سویینگ ‌های قبلی در نظر می‌گیریم.
استراتژی اندیکاتور استوکستیک و EMA در دو تایم‌فریم‌ مختلف