جمعه , ۱۴ بهمن ۱۴۰۱

استراتژی معاملاتی با استفاده از بولینجربندز و استوکستیک

بولینجربندز برای تعیین نقاط اشباع خرید با فروش استفاده می‌شود. باند فوقانی نشانه اشباع خرید و باند پایین نشانه اشباع فروش است. این استراتژی برای همه جفت ارزها قابل استفاده است و در تایم فریم 15 دقیقه‌ای یا بالاتر کار می‌کند.

برای استفاده از این استراتژی اندیکاتورهای بولینجر بندز و استوکستیک را با تنظیمات پیش‌فرض و نیز اندیکاتو میانگین متحرک Smoothed 34 دوره‌ای به نمودار اضافه کنید.

تایم فریم : 1ز M15 تا D1

ابزارهای معامله: همه جفت‌ارزها

پوزیشن خرید:

  • قیمت بالای میانگین متحرک 35 دوره‌ای بوده و خط پایینی بولینجربندز را قطع کند.
  • شرط لازم اینست که استوکستیک در منطقه اشباع فروش باشد و به سمت بالا مرز 20 را قطع کند.
  • منتظر می‌مانیم قیمت به خط وسطی بولینجر بندز برسد سپس با بسته شدن اولین کندل صعودی وارد پوزیشن خرید می‌شویم.

 حد ضرر: 5 پیپ زیر سطح حمایت کوتاه مدت

حد سود: زمانیکه  قیمت دوباره به باند وسط بولینجربندز برسد یا به صلاحدید خودتان

پوزیشن فروش:

  • قیمت پایین میانگین متحرک 35 دوره‌ای بوده و خط بالایی بولینجربندز را قطع کند.
  • شرط لازم اینست که استوکستیک در منطقه اشباع خرید باشد و به سمت پایی مرز 80 را قطع کند.
  • منتظر می‌مانیم قیمت به خط وسطی بولینجر بندز برسد سپس با بسته شدن اولین کندل نزولی وارد پوزیشن فروش می‌شویم.

 حد ضرر: 5 پیپ بالای سطح مقاومت کوتاه مدت

حد سود: زمانیکه قیمت دوباره به باند وسط بولینجربندز برسد یا به صلاحدید خودتان