پنجشنبه , ۱۳ بهمن ۱۴۰۱

استراتژی مکدی و اوسیلاتور اوسام

این استراتژی ساده، با اضافه کردن اوسیلاتور اوسام و هیستوگرام مکدی با تنظیمات زیر:

به چارت قیمت به‌دست آمده است و برای همه جفت ارزها، با تایم‌فریم چهارساعته و بالاتر، قابل‌‌استفاده می‌باشد.

برای ورود به پوزیشن خرید شروط زیر لازم است:

  • اوسیلاتور اوسام، بالای سطح صفر باشد.
  • هیستوگرام مکدی در منطقه مثبت باشد.
  • حد زیان، 20 پیپ پایین‌تر از نقطه ورود، یا به صلاحدید خودتان
  • حد سود، 70 پیپ بالاتر از نقطه ورود، یا به صلاحدید خودتان

خوشبختانه شروط این استراتژی برای ورود به پوزیشن خرید در روز چهارشنبه (25 مارس 2020 ) در جفت ارز ( EUR/USD)، در تایم فریم چهارساعتی(16:00) اتفاق افتاد و سودی معادل 200 پیپ در نزدیک به دوروز نصیب کاربرانی که این استراتژی را دنبال می‌کردند، گردید. (به تصویر اسلاید بعد دقت نمایید)

استراتژی مکدی و اوسیلاتور اوسام

برای ورود به پوزیشن فروش شروط زیر لازم است:

  • اوسیلاتور اوسام، زیر سطح صفر باشد.
  • هیستوگرام مکدی در منطقه منفی باشد.
  • حد زیان، 20 پیپ بالاتر از نقطه ورود، یا به صلاحدید خودتان
  • حد سود، 70 پیپ پایین‌تر از نقطه ورود، یا به صلاحدید خودتان

خوشبختانه شروط این استراتژی برای ورود به پوزیشن فروش در روز پنجشنبه (2 آپریل 2020 ) در جفت ارز ( EUR/USD)، در تایم فریم چهارساعتی(00:00) اتفاق افتاد و سودی معادل 150پیپ در نزدیک به دوروز نصیب کاربرانی که این استراتژی را دنبال می‌کردند، گردید. (به تصویر اسلاید بعد دقت نمایید)

استراتژی مکدی و اوسیلاتور اوسام