پنجشنبه , ۱۳ بهمن ۱۴۰۱

استراتژی میانگین متحرک و بولینجربندز

این استراتژی ساده، با اضافه کردن دو اندیکاتور میانگین متحرک نمایی 4 و 8 دوره ای ( به ترتیب با رنگهای قرمز و آبی) و نیز سه اندیکاتور بولینجربندز 120 دوره ای با دوییشن 1،2،3، به چارت قیمت بدست آمده است که برای همه جفت ارزهای اصلی با تایم فریم  یک ساعتی و بالاتر قابل ‌استفاده می‌باشد.

برای ورود به پوزیشن خرید شروط زیر لازم است:

  • خط باندهای بولینجر در حالت باریک و نزدیک بهم بوده و هنوز از هم باز نشده باشند.
  • نمودار قیمت یک یا دو بار خطوط پائینی و بیرونی (باندهای داخلی مد نظر نیستند) بولینجر را لمس کرده باشد.
  • بعد از دو مورد فوق، وقتی خط میانگین قرمز، خط میانگین آبی را از پائین قطع کرد وارد پوزیشن خرید می شویم.
  • حد زیان، در فاصله 10 تا 15 پیپ، پایین تر از نقطه ورود تعیین شود.
  • حد سود، بعد از برخورد نمودار قیمت به خط وسطی، که بین باندهای بولینجر مشترک است، از پوزیشن خارج می شویم.

خوشبختانه شروط این استراتژی برای ورود به پوزیشن خرید در روز سه شنبه (7 آپریل 2020 ) در جفت ارز ( EUR/USD)، در تایم فریم نیم ساعتی(04:30) اتفاق افتاد و سودی معادل 115پیپ در نزدیک به سیزده ساعت نصیب کاربرانی که این استراتژی را دنبال می‌کردند، گردید. (به تصویر اسلاید بعد دقت نمایید).

برای ورود به پوزیشن فروش شروط زیر لازم است:

  • خط باندهای بولینجر در حالت باریک و نزدیک بهم بوده و هنوز از هم باز نشده باشند.
  • نمودار قیمت یک یا دو بار خطوط بالایی و بیرونی (باندهای داخلی مد نظر نیستند) بولینجر را لمس کرده باشد.
  • بعد از دو مورد فوق، وقتی خط میانگین قرمز، خط میانگین آبی را از بالا قطع کرد وازد پوزیشن فروش می شویم.
  • حد زیان، در فاصله 10 تا 15 پیپ، بالاتر از نقطه ورود تعیین شود.
  • حد سود، بعد از برخورد نمودار قیمت به خط وسطی، که بین باندهای بولینجر مشترک است، از پوزیشن خارج می شویم.

خوشبختانه شروط این استراتژی برای ورود به پوزیشن فروش در روز چهارشنبه (1آپریل 2020 ) در جفت ارز ( EUR/USD)، در تایم فریم یک ساعتی(09:00) اتفاق افتاد و سودی معادل 110پیپ در نزدیک به دوازده ساعت نصیب کاربرانی که این استراتژی را دنبال می‌کردند، گردید. (به تصویر اسلاید بعد دقت نمایید)