جمعه , ۱۸ آذر ۱۴۰۱

آرشیو

صندوق بین المللی پول چشم انداز روشن تری برای اقتصاد جهان میبیند

صندوق بین المللی پول

صندوق بین المللی پول IMF، بر اساس آخرین چشم انداز اقتصاد جهانی، پیش بینی رشد خود را در سال 2021 از 5.2 درصد به 5.5 درصد تغییر داد. در میان امیدواری ها به توزیع و واکسیناسیون بیشتر و همچنین سیاست های حمایتی اقتصادهای بزرگ جهان ، چشم انداز رشد فعالیت …

بیشتر »