شنبه , ۹ مهر ۱۴۰۱

آرشیو

کشتی اورگرین بیرون کشیده شد | کانال سوئز بزودی بازگشایی می شود

کشتی اورگرین کانال سوئز

کشتی شرکت اورگرین به نام “اور گیون” که در کانال سوئز به گل نشسته بود و باعث مسدود شدن این کانال و تردد کشتی های باری شده بود، سرانجام از گل بیرون کشیده شد. به گزارش مجله افیکس کار و به نقل از رویترز، پس از عملیات موفق آمیز شناور …

بیشتر »